Home»  Tin ngắn  »  Quảng cáo trên phương tiện giao thông có phải xin giấy phép?

thumbnail-single

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có ý kiến như sau:
Theo quy định của Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2013), quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như quy định trước đây nữa.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo, cụ thể: Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.
Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.
Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Đối với việc thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; hiện nay, theo quy định mới, việc quảng cáo này cũng không phải xin cấp giấy phép thực hiện, nhưng, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại trước 15 ngày thực hiện.
Hồ sơ, trình tự thủ tục thông báo thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Quảng cáo.
Vì không phải là cấp giấy phép nên thủ tục thông báo không thu lệ phí.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có thông tin hướng dẫn công dân.

TẢI LUẬT SỐ 16/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI: LUẬT QUẢNG CÁO

Hỗ trợ trực tuyến

Holine0936.36.36.83

Yahoo! hotro-online-yahoo

Skype

banner-quangcao
banner-quangcao
banner-quangcao