Home»  Đăng ký nhận ý tưởng làm TVC

Bạn vui lòng hãy điền các thông tin sau đây để đăng ký nhận ý tưởng làm TVC nhé

Tên tổ chức/ cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

Người liên hệ::

Số di động:

Tên sản phẩm, dịch vụ làm TVC:

Thời lượng TVC:

Mô tả chi tiết sản phẩm, dịch vụ làm TVC:

Kinh phí dự kiến hoàn thành TVC:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Holine0936.36.36.83

Yahoo! hotro-online-yahoo

Skype

banner-quangcao
banner-quangcao
banner-quangcao