Home»  Đăng ký bình chọn TVC

Đăng ký tham gia cuộc thi bình chọn TVC được yêu thích

 

Tổ chức/ cá nhân:

Đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Website:

Giấy ĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Đăng ký tham gia cuộc thi bình chọn TVC được yêu thích nhất trên trang web: http://www.quangcaotvc.com cho những TVC sau:

Tên TVC 1:

Nội dung TVC 1:

Tên TVC 2:

Nội dung TVC 2:

Tên TVC 3:

Nội dung TVC 3:

Chúng tôi gửi kèm đĩa có nội dung TVC cho BTC cuộc thi.

Vậy đề nghị ban tổ chức hướng dẫn thủ tục cần thiết để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Hỗ trợ trực tuyến

Holine0936.36.36.83

Yahoo! hotro-online-yahoo

Skype

banner-quangcao
banner-quangcao
banner-quangcao